Dołącz do programu

Przystąp do Programu „10 na 10  –  komunikuj się skutecznie”

Przystąpienie spółki do programu następuje na mocy umowy, zgodnie z zapisami przyjętego regulaminu i po spełnieniu poniższych warunków uczestnictwa i na podstawie poniższych założeń:

  • Przystąpienie do Programu, kwartalne audyty działań z zakresu IR, a w razie spełnienia kryteriów używanie znaków graficznych Programu jest bezpłatne.
  • Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie” jest pisemna deklaracja dostosowania się spółki do katalogu zaleceń i standardów komunikacji względem inwestorów indywidualnych.
  • Wyrażenie zgody i umożliwienie Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych przeprowadzania kwartalnych audytów prowadzonej polityki informacyjnej oraz wypełniania zadeklarowanych działań.
  • Organizatorzy Programu (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Ministerstwo Skarbu Państwa) mogą odmówić spółce udziału w programie, w sytuacji gdy w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu spółka w sposób rażący wykazywała brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych (np. kary od KNF, liczne skargi i postępowania sądowe, łamanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk – w ocenie Stowarzyszenia i Ministerstwa). W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń interesu inwestorów indywidualnych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Ministerstwo Skarbu Państwa mogą podjąć decyzję o usunięciu danej spółki z programu.
  • Okres uczestnictwa w programie to minimum cztery pełne kwartały.

Wszystkie wymagane dokumenty można pobrać ze strony programu. 

Chcesz, aby Twoja spółka uczestniczyła w programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”? Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl