Idea

Program "10 na 10 – komunikuj się skutecznie”

„10 na 10 – komunikuj się skutecznie” jest programem przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod honorowym patronatem kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”, którego celem jest przede wszystkim: 

 • Kreowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji rynkowej spółek notowanych na giełdzie z inwestorami indywidualnymi.
 • Promowanie spółek stosujących najlepsze praktyki komunikacji z inwestorami indywidualnymi.
 • Zwiększenie liczby spółek realizujących komunikację zgodnie z oczekiwaniami inwestorów indywidualnych, co do formy jak i częstotliwości podejmowanych działań.
 • Zachęcenie do prowadzenia aktywnej komunikacji z inwestorami indywidualnymi przez promocję najlepszych praktyk w tym obszarze.
 • Promowanie wśród inwestorów i w mediach najlepszych wzorców komunikacji z inwestorami indywidualnymi.

Program powstał z myślą o inwestorach indywidualnych oraz spółkach giełdowych, które dzięki prowadzeniu przejrzystej komunikacji pozytywnie wyróżniają się na tle innych podmiotów rynku kapitałowego.

Program „10 na 10 – komunikuj się skutecznie” wyróżnia spółki stosujące najlepsze praktyki komuni­kacji zgod­ne z oczekiwaniami inwestorów co do formy, jak i częstotliwości podejmowanych działań. Jednocześnie jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów indywidualnych, którzy w przeprowadzonych badaniach bardzo mocno podkreślają potrzebę lepszej komunikacji i większej aktywności informacyjnej ze strony spółek.

Podstawowe założenia programu:

 • Program ma charakter edukacyjny i niekomercyjny.
 • Jest narzędziem służącym dostarczaniu najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o ich oczekiwania oraz najlepsze wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych.
 • Główną funkcją programu jest promowanie spółek, które zadeklarowały i realizują politykę informacyjną przyjazną inwestorom indywidualnym, przez nadanie spółce certyfikatu „Spółka Przyjazna Inwestorom”, po tym jak w ciągu 6 miesięcy będą realizowane przez spółkę działania komunikacyjne zgodnie ze złożoną deklaracją (dwa następujące po sobie pozytywne audyty kwartalne).
 • Program ma charakter ciągły, a uzyskany przez spółkę certyfikat będzie przysługiwał spółce tak długo jak będzie spełniała określone kryteria. Po uzyskaniu certyfikatu spółka będzie musiała w sposób ciągły pozytywnie przechodzić kwartalne audyty działań z zakresu IR.

 

          Korzyści dla spółki wynikające z uczestnictwa w Programie:

 

 • Usprawnienie komunikacji z inwestorami indywidualnymi poprzez przeprowadzenie różnorodnych działań z obszaru relacji inwestorskich.
 • Budowa pozytywnego wizerunku i promocja spółki jako otwartej na inwestorów indywidualnych.
 • W razie spełnienia kryteriów Programu, posługiwanie się certyfikatem „Spółka Przyjazna Inwestorom”:
 • Obecność spółki w mediach ekonomicznych, wynikająca z relacjonowania przebiegu programu przez media będące partnerami programu.
 • Dostęp do najlepszych wzorców w zakresie relacji inwestorskich adresowanych do inwestorów indywidualnych zarówno stosowanych w Polsce, jak i na świecie dzięki przynależności i bliskiej współpracy SII z organizacjami inwestorskimi takimi jak: Euroshareholders, EuroFinuse oraz World Federation of Investors Corporations (WFIC).
 • Możliwość bezpłatnego udziału w inicjatywach realizowanych w ramach programu (m.in. międzynarodowa konferencja z udziałem szefów działów relacji inwestorskich największych europejskich firm giełdowych, prezentująca w praktyce najwyższe standardy w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz dostęp do pełnych badań opisujących zachowania i oczekiwania inwestorów indywidualnych w zakresie komunikacji finansowej itp.).
Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl