Rada programowa

Rada programowa powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na cały czas funkcjonowania programu 10na10

Iwona Srokadr Iwona Sroka, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP, od wielu lat związana z rynkiem finansowym w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych.

W latach 2000-2009 Doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Wcześniej konsultant w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

Od 2009 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), odpowiedzialna m.in. za wdrożenie nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego (kdpw_stream), uruchomienie repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR), które jako jedno z 4 pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym), rozwój usług Agencji Numerującej w KDPW (kody ISIN, CFI, FISN i LEI), wprowadzenie zmiany cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2.

W 2011 r. po wydzieleniu ze struktur KDPW – Prezes izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Od 2013 roku KDPW_CCP oferuje usługę rozliczenia derywatów z rynku pozagiełdowego (OTC). W kwietniu 2014 r., jako trzeci centralny kontrpartner w UE, KDPW_CCP uzyskała europejską autoryzację w ESMA. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP oferuje bezpłatne przekazywanie informacji o transakcjach w instrumentach pochodnych do repozytorium transakcji KDPW_TR.

Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, a także Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych (powołana w  kwietniu 2012 r., decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska). Członek Komitetu Doradczego IEB International Journal of Finance.

Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszej i największej organizacji skupiającej pracodawców, pomysłodawczyni i przewodnicząca Platformy Finansowej działającej w ramach tej organizacji.

Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Członek Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi,

Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Raimondo Eggink

Raimondo Eggink

Od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: PKP Cargo S.A. (od 2015 r.), Suwary S.A. (od 2015 r.), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (od 2015 r.), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (od 2012 r.), AmRest Holdings SE (od 2010 r.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009 r.) i PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.).

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012) i Netia S.A. (2006-2014).

Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r., w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

Licencję doradcy inwestycyjnego Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 r. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce.

 

Krzysztof_Grabowskidr Krzysztof Grabowski

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego. Doradca ds. Ładu Korporacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykładowca ładu korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Securities and Markets Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities and Markets Authority), uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. Jako wolontariusz Financial Services Volunteer Corps oraz ekspert Komisji Europejskiej prowadzi szkolenia na temat rynku kapitałowego dla krajów rozwijających się.

 

Miroslaw Kachniewski

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkami kapitałowymi – IOSCO.

 

 

 

Leszek KoziorowskiLeszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny

W GESSEL kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Od 1994 roku doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem rynku kapitałowego.
Od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje wspólnikiem, w kancelarii GESSEL. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował
w Komisji Papierów Wartościowych. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Obecnie pozostaje również arbitrem Sądu Giełdowego. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych, obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz spółki Iglotex S.A. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany na listę radców prawnych.

Leszek Koziorowski jest rekomendowany i wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” oraz magazynu „FORBES” jako specjalista i najlepszy doradca w zakresie prawa rynku kapitałowego. Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie liderów dziedziny rynku kapitałowego, określając go mianem utalentowanego i szanowanego prawnika – zdecydowanie należącego do elity.

Autor licznych publikacji poświęconych rynkowi kapitałowemu. Jego artykuły i felietony ukazywały się m. in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”.

 

Dr Wiesław Rozłucki

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, 1970. Doktor geografii ekonomicznej, 1977. Stypendysta British Council w London School of Economics 1979-80. W latach 1990-91 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-2006 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członek i przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (1994 -2006). Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd WFE (1994-2006). Obecnie przewodniczący Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk.

Członek rad nadzorczych spółek publicznych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank BPH , Orange Polska, TVN, IMS, Celtic . Doradca banku inwestycyjnego Rothschild oraz funduszu private equity Warburg Pincus International.
Od 2011 przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżęm Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim L’Ordre National du Merite.

 

Jacek SochaJacek Socha, Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce jak również Prezesem Zarządu PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.
Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

 

Jest Honorowym Członkiem:

  • Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Izby Domów Maklerskich,
  • Związku Maklerów i Doradców.

Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.
Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk.
Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 

prof WierzbowskiProf. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Partner, uprzednio przez wiele lat był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Katedrą. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO S.A., PKN Orlen S.A., Tauron S.A. , liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwszą emisje euroobligacji polskiego banku (BPH).Prof. Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi.

Należał do grona prawników reprezentujących Skarb Państwa w sprawie z powództwa Eureko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej prywatyzacji PZU. Ponadto prof. Wierzbowski obsługiwał znaczącą część emisji GDR i ADR zrealizowanej w oparciu o akcje polskich spółek wprowadzanych do obrotu na rynkach zagranicznych, w tym na Giełdzie Londyńskiej. Tworzył domy maklerskie (w tym pierwszy zagraniczny dom maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski, zajmujący się asset management) oraz fundusze inwestycyjne.

Prof. Wierzbowski jest wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000-2004, członkiem Rady Zamówień Publicznych, prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich, członkiem Rady Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz członkiem Rady European Law Institute (ELI). Dziennik Gazeta prawna przyznała prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, członkiem Kolegium NIK, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest autorem lub współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych, w tym komentarzy do prawa budowlanego (wyd. Wolters Kluwer), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyd. LexisNexis), kpa, prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi i prawa rynku kapitałowego (wszystkie trzy wydane w serii duże komentarze Becka), a także podręczników prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl