ABC Data przejmuje S4E

W dniu wczorajszym (22.08.2016) ABC Data w komunikacie bieżącym ujawniła opóźnioną informację poufną dotyczącą zakończenia negocjacji i zawarcia umowy inwestycyjnej w sprawie zakupu kontrolnego pakietu akcji firmy S4E S.A.

W dniu wczorajszym (22.08.2016) ABC Data w komunikacie bieżącym ujawniła opóźnioną informację poufną dotyczącą zakończenia negocjacji i zawarcia umowy inwestycyjnej w sprawie zakupu kontrolnego pakietu akcji firmy S4E S.A.

Umowa zakłada nabycie przez ABC Data 81,3% udziałów S4E. Ustalona przez strony cena transakcji wyniesie pomiędzy 19,8 mn zł a 25,4 mln zł i jest ona uzależniona od spełnienia przez sprzedających i S4E celów biznesowych określonych w umowie. Warunkiem zawieszającym jest też uzyskanie zgody prezesa UOKiK.

S4E S.A. działa od 2001 roku i jest jednym z największych w naszym kraju dystrybutorów z wartością dodaną (Value Added Distribution) w segmencie sprzętu informatycznego. Zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych oraz platform serwerowych występując w charakterze dystrybutora z wartością dodaną. Firma dostarcza (poprzez sieć firm partnerskich) zaawansowane technologicznie rozwiązania do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw.

Techniczne szczegóły przeprowadzenia transakcji zostały opisane w komunikacie bieżącym: „Do nabycia kontrolnego pakietu akcji przez ABC Data S.A. powołana zostanie spółka celowa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _”SPV”_. W ramach Umowy Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na SPV prawa własności do 162.500 akcji oraz nabycia poprzez SPV 1.249.923 akcji od grupy pozostałych akcjonariuszy, którzy zobowiązali się do sprzedaży akcji na podstawie osobnych umów. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawarte zostały przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej, pomiędzy Panem Bartoszem Stebnickim a akcjonariuszami S4E, w ramach których akcjonariusze zobowiązują się do sprzedaży, na jego rzecz lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego, akcji.”

S4E jest notowana na rynku NewConnect od 2007 roku. W 2015 roku spółka wygenerowała 225,5 mln zł przychodów, 4,1 mln zł zysku operacyjnego i 3,1 mln zł zysku netto. Dla porównania grupa ABC Data ubiegły rok zamknęła z przychodami na poziomie 4 856 mln zł, 66,5 mln zł zysku operacyjnego i 46,8 mln zł zysku netto. Opierając się na tych danych, konsolidacja wyników S4E może zwiększyć przychody grupy ABC Data o około 5%. Przejmowana spółka uzyskała w ubiegłym roku wyższe marże rentowności na przykład marża netto wyniosła 1,37% wobec 0,96% w ABC Dacie. Parametry ceny przejęcia wskazują na 8-10 krotność rocznego zysku netto S4E. Co ciekawe w latach 2014-2015 skokowo wzrosły przychody przejętej spółki – wyniosły one odpowiednio 134,2 mln zł i 225,5 mln zł.

Raport finansowy za 2015 rok S4E można znaleźć w tym miejscu.

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl