Bogdanka chce osiągnąć blisko 1 mld zł EBITDA w 2025 roku

LW Bogdanka opublikowała strategię rozwoju do roku 2025, a nawet z perspektywą do 2030 roku.

Bogdanka od października 2015 roku należy do Grupy Kapitałowej Enea (posiada 66% wszystkich udziałów). W 2016 roku wyprodukowała około 9 mln ton węgla handlowego, co przekłada się na 16% całości produkcji węgla energetycznego w Polsce. Poniżej w punktach przedstawiamy najważniejsze elementy strategii.

  • W strategii określono dwa scenariusze rozwoju – bazowy i elastyczny. Pierwszy z nich zakłada produkcję roczną w latach 2017-2025 na poziomie około 8,5 mln ton węgla, a drugi scenariusz zakłada 9,2 mln ton. Zgodnie z analizą otoczenia rynkowego możliwe jest pojawienie się niedoboru miałów węglowych, w związku z czym LWB w swojej strategii zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju.
  • Nakłady inwestycyjne w okresie 2016-2026 mają wynieść 4 mld zł w ujęciu nominalnym.
  • Wynik na poziomie EBITDA w perspektywie roku 2025 ma wzrosnąć o 44% w stosunku do roku 2015, kiedy to wyniósł 678 mln zł. Taki szacunek przekłada się na kwotę 976 mln zł.
  • Kluczowym dla spółki projektem będzie budowa infrastruktury z Obszarze Górniczym Ludwinów. Szacowane zasoby operatywne w nim to 186 mln ton.
  • Prognozy Bogdanki wskazują na brak znaczącej zmiany w strukturze zużycia węgla kamiennego na potrzeby produkcji energii elektrycznej w Polsce w perspektywie do 2025. Może one wynieść około 46%, a w 2030 roku może się wahać w przedziale 40-55%.
  • Sprzyjającym dla spółki ma być fakt koncentracji innych spółek wydobywczych na produkcji wysokomarżowych produktów (węgiel koksujący, węgle grube), co ma przełożyć się na zmniejszenie produkcji i podaży miałów węglowych.
  • Spółka podkreśliła też korzystną tak zwaną rentę geograficzną. W strategii wskazała kilka elektrowni, które znajdują się w promieniu 150 i 300 kilometrów od jej aktywów. Fakt ten przekłada się na przewagę konkurencyjną w postaci niższych kosztów transportu węgla.
  • Spółka chce pozostać w perspektywie średnio i długoterminowej firmą dywidendową. Zamiarem zarządu jest wnioskowanie do WZ o wypłatę do 50% jednostkowego zysku netto. Jednak priorytetem zarządu jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa i płynności spółki, a każda rekomendacja zarządu ma być uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej, przepływów pieniężnych czy planowanych procesów inwestycyjnych.
  • Trochę wskaźników w perspektywie do 2025 roku: zasoby operatywne mają zwiększyć się o 100%, wskaźnik zużycia węgla na potrzeby własne ma wzrosnąć z 43% do 75%, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE ma wzrosnąć z 8,7% do 10,9%, a ROA z 5,3% do 8,5%.

Rynek lekko pozytywnie przyjął reaguje dziś na opublikowanie strategii. Kurs akcji otworzył się z lekką luką wzrostową i o godzinie 13:00 zwyżkował o 2%. Z punktu analizy technicznej notowania pozostają w kanale spadkowym, który można uznać za korektę poprzednich, dużych wzrostów. Kanał ten wyznacza wsparcie na poziomie około 62 zł oraz opór w okolicy 71 zł.

LW Bogdanka - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

LW Bogdanka – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl