Bogdanka wyceniona jeszcze wyżej – 75,9 zł od DM BOŚ

Akcje LW Bogdanka zostały wyceniona na 75,9 zł w raporcie DM BOŚ z dnia 10 października 2016 roku. W poprzednim raporcie wycena wynosiła 65,9 zł. Zalecenie inwestycyjne pozostało na niemienionym poziomie – „kupuj”.

Akcje LW Bogdanka zostały wyceniona na 75,9 zł w raporcie DM BOŚ z dnia 10 października 2016 roku. W poprzednim raporcie wycena wynosiła 65,9 zł. Zalecenie inwestycyjne pozostało na niemienionym poziomie – „kupuj”.

Autorzy raportu jako koronny argument za podwyższeniem wyceny węglowej spółki wskazują rosnące ceny węgla energetycznego. Jak wskazują ceny spot osiągnęły poziom około 65 USD/t. Są oni jednak przekonani, że wzrost cen spot nie wpłynie na ceny rocznych kontraktów firmy w 2017 roku.

„(…) nasze wcześniejsze oczekiwania 2,5% wzrostu cen węgla w 2018 roku okazały się zbyt konserwatywne w świetle obecnych wzrostów cen surowców energetycznych. W chwili obecnej prognozujemy ok. 7% wzrost cen kontraktów węglowej spółki poczynając od 2018 roku, w efekcie czego nasza długoterminowa prognoza średniocyklicznej powtarzalnej EBITDA wzrasta z 700 mln zł do 750 mln zł.”

DM BOŚ podkreślił jeszcze obrany w ubiegłym roku kierunek Bogdanki na ograniczenie potencjału produkcyjnego do 9 mln ton węgla rocznie. Spółka dokonała znacznej redukcji zatrudnienia i znacznie obniżyła inwestycje. Specjaliści oczekują też niższych nakładów inwestycyjnych w kilku następnych latach w porównaniu z wcześniejszymi planami. Prognoza rocznych powtarzalnych wydatków inwestycyjnych została obniżona do 350 mln zł. W I półroczu 2016 roku wyniosły on 131 mln zł i jak wskazują „nasza prognoza może wydawać się zbyt wysoka”.

Autorzy raportu oczekują stosunkowo słabych wyników finansowych za III kw. tego roku. Prognoza skorygowanej EBITDA wynosi 125 mln zł wobec 165 mln zł rdr. Zysk netto ma wynieść 24 mln zł. W całym 2016 roku prognoza przychodów wskazuje na 1 741,9 mln zł, EBITDA 555,5 mln zł i zysk netto 149,2 mln zł. W 2017 przychody mają wynieść 1 771,7 mln zł, EBITDA 654,5 mln zł, zysk netto 228,9 mln zł. W 2018 roku ma to być już odpowiednio 1 869,2 mln zł, 750 mln zł i 316,6 mln zł. Przy prognozie na 2016 rok wskaźnik C/Z ma wynieść 13,8, a EV/EBITDA 4,2, a w 2017 roku odpowiednio 9,0 i 3,2.

Do czynników ryzyka zaliczono cztery zdarzenia: przejęcie KHW przez Eneę, utrzymanie presji na ceny węgla z powodu wyprzedaży zapasów przez PGG i KW, udana restrukturyzacja PGG oraz utrata ważnych klientów z sektora energetycznego.

Przypomnijmy, że akcje LW Bogdanka są w Portfelu SII. Zakupu dokonaliśmy 13 października po cenie 63,1 zł za akcję. Argumenty, którymi się kierowaliśmy można znaleźć w tym miejscu.

Patrząc na wykres walorów Bogdanki widzimy przełamanie dwuletniej linii trendu spadkowego. Z punktu widzenia analizy technicznej był to istotny sygnał kupna (po przełamaniu około 43 zł). Obecnie kurs porusza się w kanale wzrostowym, którego granice przebiegają na poziomach 54,5 zł i 63,5 zł.

 

LW Bogdanka - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

LW Bogdanka – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl