Deutsche Telekom wykorzystuje wieloletnią tradycję inwestowania na giełdzie w Niemczech

Według najnowszego raportu DAI z marca 2014 r. liczba osób inwestujących w Niemczech bezpośrednio w akcje lub poprzez jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wyniosła ponad 8,9 mln osób.

Wywiad z Aleksandrem Bek*, Deutsche Telekom Investor Relations

 

Aleksander Bek – starszy specjalista w dziale IR w Deutsche Telekom Group

Michał Masłowski: Jaki jest profil typowego niemieckiego inwestora indywidualnego?

 

Aleksander Bek: Profil inwestora indywidualnego w Niemczech odzwierciedla długą tradycję zarówno gospodarki rynkowej jak i samego rynku kapitałowego w tym kraju. Według badań Uniwersytetu w Lipsku z 2012 roku, przeciętny inwestor indywidualny ma 56 lat. W 90% przypadków to mężczyzna. To zazwyczaj urzędnik, pracownik biurowy lub emeryt. Jego doświadczenie w inwestowaniu sięga średnio 22 lat i posiada on około 19 różnych spółek w swoim portfelu. Jego perspektywa inwestycyjna jest długoterminowa. Jest on zorientowany na dywidendy, gdyż głównym celem inwestycyjnym jest zwiększenie lub zabezpieczenie swojego majątku (tak zadeklarowało 89% respondentów). Niemieccy inwestorzy indywidulani chętnie uczęszczają na walne zgromadzenia oraz targi inwestorów, informacji szukają w prasie ekonomicznej i finansowej. Aż 96% inwestorów indywidualnych czerpie informacje inwestycyjne z internetu, rzadko jednak z portali społecznościowych.

 

Jak zmieniała się liczba inwestorów indywidualnych w ostatnich latach w Niemczech?

 

Coroczne badanie liczby inwestorów przeprowadzane jest przez Deutsches Aktieninstitut (DAI), czyli Niemiecki Instytut Akcji. Według najnowszego raportu DAI z marca 2014 r. liczba osób inwestujących bezpośrednio w akcje lub poprzez jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wyniosła ponad 8,9 mln osób. Oznacza to, że prawie co siódmy mieszkaniec Niemiec w wieku powyżej 14 lat lokował swoje oszczędności na rynku akcji. Raport DAI podkreśla jednak, że o ile liczba osób bezpośrednio inwestujących w akcje była stabilna w 2012 roku (około 4,6 mln), o tyle liczba posiadających jednostki funduszy inwestycyjnych spadła z 6,6 mln do 6,1mln osób. Wyniki badania wskazują, że głównym powodem mogła być realizacja zysków w drugiej połowie roku.

 

Ilu inwestorów indywidualnych ma Deutsche Telekom? Co wpłynęło na taką liczbę akcjonariuszy?

 

Na koniec zeszłego roku w poczet inwestorów indywidualnych Deutsche Telekom (DT) mogliśmy zaliczyć około 1,5 mln osób, którzy posiadali 16,3% akcji znajdujących się w obrocie. Tak znaczną liczbę prywatnych akcjonariuszy spółka zawdzięcza swojej bogatej historii. W ofercie publicznej DT w 1996 roku, która należała do jednej z największych ofert w Europie, 43% akcji zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym, których zapisało się 1,9 mln! Sprawiło to, że akcje DT były często określane mianem „akcji ludowych” albo „Volksaktie”.

 

Dlaczego inwestorzy indywidualni są ważni dla Deutsche Telekom?

 

Z naszych obserwacji wynika, że przeciętny okres trzymania akcji w portfelu przez inwestorów indywidualnych jest stosunkowo długi. Sprawia to, że prywatni akcjonariusze są swoistą kotwicą i ważnym czynnikiem stabilizującym strukturę akcjonariatu. Do tego grona akcjonariuszy można w łatwy sposób dotrzeć poprzez internet, newslettery, walne zgromadzenia, prezentacje na targach inwestorów, a także poprzez innych pośredników. Dzięki temu, że inwestorzy indywidualni znają produkty DT z życia codziennego, łatwiej rozumieją nasz model biznesowy oraz nasze wartości.

 

Czy mógłby Pan wymienić, jakie podstawowe narzędzia relacji inwestorskich stosują Państwo w komunikacji z inwestorami indywidualnymi?

 

DT stosuje zarówno standardowe narzędzia znane z innych spółek z DAX, jak i wykracza poza nie. Na oficjalnej stronie DT (telekom.com/investor-relations) znajduje się specjalna zakładka poświęcona relacjom z inwestorami indywidualnymi. Można w niej znaleźć kalkulator dywidend, zamówić raporty kwartalne, są też tam dane kontaktowe osób pracujących w dziale Investor Relations (IR) razem z ich zdjęciami. Dodatkowo inwestorzy indywidualni mogą subskrybować nasz kwartalny, dwujęzyczny newsletter, brać udział w webinarach organizowanych przez IR i śledzić nasz kanał twitterowy. Dzwoniąc na infolinię, inwestorzy indywidualni rozmawiają z tymi samymi pracownikami IR, co nasi inwestorzy instytucjonalni, co zapewnia dostęp do najwyższej jakości informacji! Przewidywalna polityka dywidendowa ma również duże znaczenie w komunikacji z inwestorami indywidualnymi.

 

Jakie dodatkowe narzędzia stosuje spółka, aby zachęcić niemieckich indywidualnych inwestorów do inwestycji w jej akcje?

 

Chcemy nie tylko docierać do obecnych akcjonariuszy indywidualnych, ale także zdobywać nowych. W tym celu rozpoczęliśmy kooperację z pośrednikami (nazywamy ich potocznie „mnożnikami” bądź „multiplikatorami”). Można ich podzielić na trzy grupy. Pierwsza to doradcy inwestycyjni „wealth management” oraz „family offices”, którzy mają kontakt z najzamożniejszymi inwestorami indywidualnymi. Druga grupa to doradcy inwestycyjni w filiach banków, których klientami są inwestorzy ze średniej półki. Dla obydwu grup przygotowujemy prezentacje, podczas których omawiamy argumenty inwestycji w spółkę. Ostatnią grupą są stowarzyszenia inwestorów indywidualnych, z którymi współpracujemy poprzez uczestnictwa w targach, prezentacjach oraz warsztatach.

 

Czy akcjonariusze Deutsche Telekom przyjeżdżają na Walne Zgromadzenia spółki? Jak wyglądają takie Walne?

 

Inwestorzy indywidualni biorą czynny udział w Walnych Zgromadzeniach Deutsche Telekom. W zeszłym roku w maju na WZ przyjechało 3,8 tys. akcjonariuszy. Obserwujemy jednak trend spadkowy.

Walne Zgromadzenie odbywa się w arenie sportowej w Kolonii i jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym z uwagi na liczbę uczestników. Zgromadzenie rozpoczyna się w godzinach rannych i trwa do samego wieczora, gdyż prywatni akcjonariusze aktywnie korzystają ze swojego prawa do zadawania pytań.

 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

 

*Aleksander Bek – starszy specjalista w dziale IR w Deutsche Telekom Group. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz prestiżowy program CEMS MIM. Dwa lata pracował jako analityk w funduszu private equity w Warszawie, po czym wziął udział w programie organizowanym przez Deutche Telekom z zakresu zarządzania finansami. Doświadczenie nabywał również w branży telekomunikacyjnej w controlingu.W Deutsche Telekom Group odpowiada poza Niemcami za działalność grupy na rynkach europejskich.

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl