Enea i Bogdanka bez dywidendy?

Enea i Bogdanka mogą nie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w tym roku. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na walnych zgromadzeniach spółek.

Enea i Bogdanka mogą nie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w tym roku. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na walnych zgromadzeniach spółek.

Zarząd Enei zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy w tym roku ze względu na wykazanie straty netto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 roku. Jak tłumaczono w raporcie bieżącym spółki z dnia 25 maja bieżącego roku, strata wynikała przede wszystkim z dokonanych odpisów z utraty wartości aktywów w obszarze wytwarzania. Dodano, że rekomendacja jest wypadkową coraz bardziej wymagającej sytuacji rynkowej, zmian zachodzących w otoczeniu regulacyjnym, ale także przeprowadzonych analiz w zakresie planu inwestycyjnego Grupy Enea w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej grupy, co z kolei przełoży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych wspierających dalszy rozwój. Intencją spółki jest kontynuowanie w przyszłości dotychczasowej polityki dywidendy, zakładającej wypłaty na poziomie od 30% do 60% jednostkowego zysku netto.

Na reakcję rynku nie trzeba było długo czekać. Podczas dzisiejszej sesji (27.05) kurs otworzył się luką spadkową, a skala przeceny w pierwszych minutach po otwarciu sięgnęła 5,5%. Z szerszej perspektywy, kurs akcji konsoliduje się w przedziale 10 zł – 12 zł już od pół roku. Wybicie w marcu ponad ostatnie lokalne szczyty, a także opór 12 zł, okazało się fałszywe. Kurs został dynamicznie sprowadzony w okolice historycznych dołków na poziomie 9,95 zł. Z racji bliskości wsparcia wynikającego z kanału bocznego bardziej prawdopodobne z punktu klasycznej analizy technicznej jest odbicie.

LW Bogdanka - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

LW Bogdanka – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Podobną argumentację rekomendacji o niewypłacaniu dywidendy zastosował zarząd Bogdanki, również powołując się na stratę netto w sprawozdaniu jednostkowym za 2015 rok. Strata i w tym wypadku wynikała przede wszystkim z dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Celem rekomendacji jest zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej grupy i spełnienia oczekiwań akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej. W raporcie bieżącym z dnia 25 maja bieżącego roku dodano, że zarząd dostrzega ryzyko dalszego spadku cen węgla i ograniczonych możliwości jego uplasowania na rynku. Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku istotnie wpłynie na zapewnienie dostępu do gotówki na poziomie gwarantującym bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej, utrzymania poziomu zadłużenia na deklarowanym poziomie (dług oprocentowany i długoterminowe zobowiązania pracownicze / EBITDA) < 1,5.

Na wykresie Bogdanki wyraźnie widać obowiązujących trend spadkowy. Najszybsza linia trendu spadkowego jest respektowana z dużą dokładnością. Ważnym poziomem, wokół którego oscyluje kurs akcji w ostatnich dniach, jest 40 zł. Obrona tego wsparcia pozwoli bykom wyprowadzić jeszcze jeden atak na testowaną ostatnio linię trendu spadkowego.

Enea - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

Enea – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl