Grupa Azoty wyróżniona tytułem „Spółka przyjazna inwestorom”

Grupa Azoty jest kolejną po PZU spółką funkcjonującą na polskim rynku kapitałowym, której nadany został prestiżowy tytuł „Spółki przyjaznej inwestorom”, będący konsekwencją jej uczestnictwa w programie „10 na 10 - komunikuj się skutecznie”. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w trakcie tegorocznej edycji konferencji

WallStreet w Karpaczu

Program „10 na 10 – komunikuj się skutecznie” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jego głównym celem jest kreowanie możliwie wysokich standardów w procesie komunikacji spółek funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym z innymi uczestnikami tego sektora, w tym przede wszystkim z inwestorami indywidualnymi.

Przystępująca do programu spółka zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, poddania się audytowi oraz realizowaniu działań zawartych w „Katalogu działań”. Po spełnieniu powyższych wymagań otrzymuje ona tytuł najpierw „Spółki biorącej udział w programie 10 na 10”, a później „Spółki przyjaznej inwestorom”.

Grupa Azoty otrzymała ten zaszczytny tytuł będąc w praktyce właśnie spółką przyjazną inwestorom – otwartą na komunikację z inwestorami i przestrzegającą zasad należycie prowadzonych relacji inwestorskich. Uroczyste przekazanie certyfikatu odbyło się w trakcie tegorocznej edycji konferencji WallStreet w Karpaczu – dokument na ręce wiceprezesa spółki Andrzeja Skolmowskiego złożył prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Jarosław Dominiak.

Wyróżnienie kolejne spółki w ramach programu 10na10 – komunikuj się skutecznie to dla nas niezwykle ważny moment i kolejny krok w procesie poprawiania jakości rynku kapitałowego w Polsce, w tym przede wszystkim sytuacji inwestorów indywidualnych – mówi Jarosław Dominiak.

Doceniamy aktywne i otwarte podejście coraz większej liczby spółek, którym chcemy przy tej okazji podziękować. Wspólnie podejmowane działania i realizowane projekty pomogą z pewnością powstrzymać spadającą liczbę aktywnie działających na rynku inwestorów indywidualnych i zainteresować nim inne, nowe grupy osób – dodaje prezes Stowarzyszenia.

Grupa Azoty S.A. (wcześniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jest spółką, której domeną jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. Od 2008 notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast od 2009 roku wchodzi w skład RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl