Kruk pokazuje wysokie zyski i zapowiada przejęcia zagranicą

Grupa Kruk nie zwalnia tempa i kontynuuje dynamiczny wzrost skali działalności. Widać to bardzo dobrze zarówno po przychodach jak i zyskach w ostatnich latach. Pod tym względem III kw. 2016 roku wypadł bardzo dobrze podtrzymując dynamiczne wzrosty. Spółka zapowiedziała emisję do 1 mln akcji, by sfinansować przejęcia firm we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech.

Grupa Kruk nie zwalnia tempa i kontynuuje dynamiczny wzrost skali działalności. Widać to bardzo dobrze zarówno po przychodach jak i zyskach w ostatnich latach. Pod tym względem III kw. 2016 roku wypadł bardzo dobrze podtrzymując dynamiczne wzrosty. Spółka zapowiedziała emisję do 1 mln akcji, by sfinansować przejęcia firm we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane dane skonsolidowane Kruka za III kw. 2016 roku:

 

 Wybrane pozycje wynikowe (w mln zł)

III kw. 2016 roku

III kw. 2015 roku

Przychody ze sprzedaży netto

201 185

162 448

Zysk operacyjny

90 832

65 453

Zysk brutto

72 904

53 851

Zysk netto

74 399

52 579

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kruk S.A.

 

Przychody grupy Kruk w III kw. 2016 roku przekroczyły poziom 200 mln zł, a dokładnie wyniosły 201,2 mln zł wobec 162,4 mln zł rok wcześniej. Zysk na poziomie operacyjnym wzrósł o 39% do 90,8 mln zł (z 65,4 mln zł), a zysk netto skoczył o 41% do 74,4 mln zł wobec 52,6 mln zł rok wcześniej. Polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej po 9 miesiącach 2016 roku może pochwalić się zyskiem netto w wysokości 186 mln zł, co jest 16% wyższym wynikiem w porównaniu do tego samego okresu 2015 roku. W samym trzecim kwartale wynik netto był o 48% wyższy względem poprzedniego kwartału. Po trzech kwartałach br. spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 701 mln zł i były wyższe o 16% rdr. W tym okresie grupa zainwestowała 936 mln zł w 60 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6,4 mld zł. Oznacza to wzrost nakładów o 220% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku.
Wyniki spółki w III kw. 2016 roku na każdym poziomie były wyższe od konsensusu PAP. Wykazane przychody były wyższe od oczekiwań o 4,4% (201,2 vs. 192,7 mln zł). Zysk operacyjny przekroczył oczekiwania o 12,7% (90,8 vs. 80,6 mln zł), a zysk netto aż o 19,2% (74,4 vs. 62,4 mln zł).
Jak rysuje się przyszłość dla spółki na kolejne lata? Kruk spodziewa się kontynuacji silnej podaży portfeli wierzytelności na sprzedaż w IV kw. 2016 roku oraz w I kw. 2017 roku. Po zakończeniu III kw., firma dokonała dużej inwestycji we Włoszech. Kruk nabył portfel spraw o łącznej wartości nominalnej 930 mln euro, czyli około 4 mld złotych. Łącznie na tym rynku posiada już portfele o nominalnej wartości 5,9 mld zł. Spółka z Wrocławia rozbudowuje organizacje we Włoszech i zamierza kupić jedną z firm windykacyjnych, z którą od kilku miesięcy współpracuje na etapie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Podmiot ten zatrudnia 34 osoby, a jego skonsolidowane przychody w 2015 roku wyniosły 2,2 mln euro.

 

„Ostatnie trzy kwartały upłynęły dla nas pod znakiem silnego wzrostu zarówno w krajach gdzie jesteśmy obecni od wielu lat jak i rozwoju na nowych rynkach Europy Zachodniej – w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii. Przed nami jeszcze dwa miesiące ciężkiej pracy, ale już po zakończeniu trzeciego kwartału widzimy, że 2016 rok będzie dla nas bardzo udany. Do końca września spłaty od klientów przekroczyły już 700 milionów złotych, w porównaniu do 825 mln zł spłat w całym poprzednim roku.. Dokonaliśmy rekordowych inwestycji na poziomie niemal miliarda złotych na sześciu europejskich rynkach, które już zaczynają pracować, ale przede wszystkim będą budowały wyniki w przyszłości. Na nowych rynkach również promujemy prougodowy model, w którym rozkładamy długi na dogodne raty. Wierzę, że prokonsumeckie podejście przekona mieszkańców Europy Zachodniej do nawiązania kontaktu z KRUKiem” – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruk S.A.

 

Kruk ogłosił, że zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 1 mln sztuk akcji. Ilość ta odpowiada 5,6% obecnych wszystkich akcji. Przy obecnej wycenie może to oznaczać wartość emisji na poziomie 200 mln zł. Emisja ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Walne w tej sprawie ma się odbyć 29 listopada tego roku. Przedstawiciele firmy zadeklarowali, że nowe środki mają posłużyć do zakupu kolejnych portfeli wierzytelności oraz do potencjalnych akwizycji firm z Włoch, Hiszpanii i Niemiec.

 

Kurs akcji Kruka w dniu dzisiejszym spada o godzinie 15:00 o 10%. Prawdopodobnie jest to reakcja na informację o emisji akcji bez prawa poboru. W takiej sytuacji dla akcjonariuszy kluczowa będzie decyzja o cenie emisyjnej nowych akcji. Kluczowa linia trendu długoterminowego przebiega obecnie na poziomie około 192 zł. Rejon ten jest bardzo ważnym wsparciem dla notowań akcji.

 

Kruk - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

Kruk – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl