Kruk wyemituje 1 mln akcji po 215 zł w ofercie prywatnej

W piątek pod koniec sesji, to jest 16 grudnia 2016 roku, Kruk poinformował o cenie i liczbie akcji w zapowiadanej ofercie prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Spółka wyemituje 1 mln akcji (5,6% obecnej liczby akcji) po cenie 215 zł za akcję.

W piątek pod koniec sesji, to jest 16 grudnia 2016 roku, Kruk poinformował o cenie i liczbie akcji w zapowiadanej ofercie prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Spółka wyemituje 1 mln akcji (5,6% obecnej liczby akcji) po cenie 215 zł za akcję.

 

W następujący sposób uzasadniano emisję w projekcie uchwał na NWZ, które zatwierdziło emisję: „Grupa KRUK dynamicznie rozwija działalność w Europie Zachodniej, gdzie w ostatnich latach istotnie wzrosła skala sprzedaży portfeli wierzytelności. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G będzie jednym z istotnych czynników wsparcia Spółki w planowanym rozwoju w Europie Zachodniej. Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na nabywanie portfeli wierzytelności lub sfinansowanie zakupu spółek windykacyjnych we Włoszech, Hiszpanii lub Niemczech, co będzie miało wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych.”

 

Po tej informacji kurs akcji Kruka odbił w piątek od poziomów 215 zł, a podczas dzisiejszej sesji, to jest 19 grudnia 2016 roku, kurs oscyluje wokół 225 zł za akcję. W dłuższym terminie cena utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego, a także powyżej 200-okresowej średniej kroczącej.

 

Kruk - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

Kruk – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl