Najważniejsze elementy polityki kapitałowej i dywidendowej PZU

Rada Nadzorcza PZU w dniu 3 października przyjęła uchwałę zatwierdzającą Politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016-2020. Przedstawiamy w punktach najważniejsze jej elementy.

Rada Nadzorcza PZU w dniu 3 października przyjęła uchwałę zatwierdzającą Politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016-2020. Przedstawiamy w punktach najważniejsze jej elementy.

 

 • Dywidenda wyniesie nie mniej niż 50%, a będzie ona ustalana w oparciu o skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU przypisany jednostce dominującej,
 • nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych,
 • brak emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania polityki,
 • spółka utrzyma docelowe współczynniki wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU SA oraz PZU Życie SA,
 • utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 0,35,
 • polityka zarządzania kapitałem zakłada zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach.

 

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezes PZU Michał Krupiński odniósł się do kilku, ważnych z perspektywy inwestora spraw:

 

 • Za 2016 rok dywidenda z PZU może sięgnąć blisko 100% osiągniętego zysku,
 • potencjalne transakcje, nad którymi prace trwają, będą realizowane z kapitału nadwyżkowego. Prezes nie zakłada, że będą miały wpływ na poziom dywidendy,
 • dopuszczalna jest możliwość emisji długu podporządkowanego,
 • nie było rozmów z radą nadzorczą w zakresie ewentualnego podniesienia wartości nominalnej akcji,
 • Prezes nie skomentował spekulacji prasowych w sprawie potencjalnej akwizycji Pekao S.A.

 

Inwestorzy optymistycznie przyjęli nowe doniesienia z PZU. Kurs akcji rośnie dziś nawet o ponad 5% i wraca ponad ostatnie wsparcie na poziomie 25 zł. Kurs akcji nadal jest jednak znacznie poniżej głównej linii trendu przebiegającej obecnie na poziomie około 29 zł. Krótkoterminowo przebicie przyspieszonej linii trendu spadkowego – 25,8 zł, może poprawić pozycję byków. Celem dla grających na spadki jest zejście ponownie poniżej 25 zł, a następnie pokonanie tegorocznych minimów – około 24,1 zł.

 

PZU - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

PZU – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl