PZU – zmiana profilu na spółkę dywidendowo-wzrostową, spadek zysków w II kw.

Wyniki finansowe PZU w II kw. 2016 roku wpisują się w tendencję widoczną już w I kw. bieżącego roku. Spółka zwiększa przychody jednak zyski topnieją. Ponadto, światło dzienne ujrzała zaktualizowana strategia ubezpieczyciela.

Wyniki finansowe PZU w II kw. 2016 roku wpisują się w tendencję widoczną już w I kw. bieżącego roku. Spółka zwiększa przychody jednak zyski topnieją. Ponadto, światło dzienne ujrzała zaktualizowana strategia ubezpieczyciela.

Wybrane pozycje wynikowe
(tys. zł)
II kw. 2016 r. II kw. 2015 r. I półrocze 2016 r. I półrocze 2015 r.
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

5 061 383

4 445 623

9 861 987

9 126 450

Wynik netto na działalności inwestycyjnej

1 456 100

1 086 000

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto

-3 097 808

-2 960 503

-6 164 436

-6 006 361

Wynik z działalności operacyjnej

333 069

464 964

1 049 897

1 618 986

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

166 171

380 261

659 540

1 321 593

Źródło: PZU S.A.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto PZU w II kw. 2016 roku wzrosły o 13,9% rok do roku, a w całym I półroczu o 8,1% rdr. Do wzrostu składki przyczyniły się większa sprzedaż w segmencie klienta masowego, głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych, w segmencie klienta korporacyjnego, w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz przyrost składki zebranej przez spółki zagraniczne. Spadek składki wystąpił natomiast w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w indywidualnych produktach unit-linked w kanale bancassurance. Są to tendencje widoczne również w I kw. bieżącego roku.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł w I półroczu 2016 roku 1 456,1 mln zł i był większy o 34,1% niż przed rokiem. Było to efektem rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku, wyłączając wpływ tej konsolidacji osiągnięty wynik był niższy o 696 mln niż w I półroczu 2015 roku. Wśród głównych przyczyn takiego stanu PZU podało niższą o 318,3 mln zł wycenę pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych, niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w tym ze względu na Brexit, a także słabszych wyników portfela aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych.

Wynik operacyjny PZU w I półroczu 2016 roku spadł o 35,2%, do poziomu 1 049,9 mln zł, a zysk netto przypadający właścicielom jednostki dominującej o 50,1%, do poziomu 659,5 mln zł. Dla wyników II kw. 2016 roku dynamiki spadków to odpowiednio 28,4% i 56,3%. Na słabsze wyniki wpłynęły między innymi negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych, niska rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych, a także niższy wynik z działalności lokacyjnej głównie z powodu przeceny akcji Grupy Azoty.
Aktualizacja strategii PZU 3.0

Wraz z publikacją wyników za I półrocze, PZU przedstawiło aktualizację strategii PZU 3.0, pierwotnie ogłoszoną na początku 2015 roku. „Przedstawiona w niniejszym dokumencie Strategia Grupy PZU zakłada fundamentalną zmianę profilu Grupy ze spółki czysto dywidendowej na spółkę dywidendowo-wzrostową, realizującą ambitne projekty zwiększenia wartości przychodów oraz zysku netto, przy wykorzystaniu siły kapitałowej Grupy PZU” – napisano w prezentacji. Kluczowe zmiany w aktualizacji dotyczą:

  • zwiększenia nacisku na rentowność działalności podstawowej Grupy (ubezpieczenia), w tym redukcję kosztów stałych o 400 mln PLN w ciągu 3 lat,
  • przyspieszenia wzrostu Grupy PZU, w tym rozwoju filarów: Zdrowie oraz Inwestycje,
  • ujęcia w Strategii Grupy PZU planu w zakresie inwestycji w sektor bankowy,
  • zwiększenia roli innowacyjności w Grupie PZU jako narzędzia do realizacji celów w zakresie rentowności i wzrostu.

Celem PZU będzie między innymi utworzenie nowych marek ubezpieczeniowych, aby lepiej wykorzystać potencjał ukryty w rynkowych niszach. Uproduktowienie klienta ma wzrosnąć z poziomu 1,49 w 2015 roku do 1,64 w 2020 roku. Plany zakładają również wdrożenie cyfrowego modelu operacyjnego w obsłudze klienta (bez papieru) do 2020 roku. W segmencie inwestycji celem jest zwiększenie aktywów pod zarządzaniem do 100 mld zł, z czego aktywa klientów zewnętrznych mają wzrosnąć do 50 mld zł z 25 mld zł obecnie. Z kolei przychody PZU Zdrowie ma zwiększyć przychody do 1 md zł z 260 mln zł obecnie dzięki dalszemu rozwojowi oferty oraz kontynuacji akwizycji placówek medycznych. Niezmiennym celem pozostaje stworzenie grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce o aktywach na poziomie minimum 140 mld zł w 2020 roku. Co do dywidendy, strategia mówi o zatrzymaniu części skonsolidowanych zysków na finansowanie inicjatyw wzrostowych, a w przypadku braku wykorzystania zatrzymanego kapitału na rozwój, ma on zostać zwrócony akcjonariuszom.

 

Źródło: PZU S.A.

 

W ostatnich dniach rynek obiegła informacja o potencjalnym zakupie Pekao S.A. przez PZU wraz z Polskim Funduszem Rozwoju. Jednak we wczorajszej rozmowie z agencją Reuters minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział, że nie są prowadzone żadne negocjacje w tej sprawie.

Po publikacji wyników kurs akcji PZU spadał początkowo o 3,2%, wyznaczając nowe lokalne minimum. Jednak w trakcie sesji początkowa zniżka zamieniła się na niewielki wzrost do godziny 12:30 (0,15%). W szerszej perspektywie kurs znajduje się w trendzie spadkowym już od kwietnia 2015 roku. Jednym z pierwszych pozytywnych sygnałów będzie wybicie powyżej oporu na poziomie 30 zł, jednak kluczowe może okazać się wybicie górą z kanału spadkowego, którego górne ograniczenie przebiega obecnie na poziomie około 32,70 zł.

 

PZU - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

PZU – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl