Rekordowe inwestycje Kruka, ale II kw. słabszy od oczekiwań

Rynek negatywnie przyjął raport finansowy Kruka za I półrocze 2016 roku – kurs otworzył się 3,3% luką spadkową, a początek sesji przyniósł dalsze zniżki nawet do 7%. Inwestorom mogły nie spodobać się wzrosty kosztów i mniejsze od oczekiwań zyski w II kw. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe.

Rynek negatywnie przyjął raport finansowy Kruka za I półrocze 2016 roku – kurs otworzył się 3,3% luką spadkową, a początek sesji przyniósł dalsze zniżki nawet do 7%. Inwestorom mogły nie spodobać się wzrosty kosztów i mniejsze od oczekiwań zyski w II kw. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I półrocze 2016 roku I półrocze 2015 roku
Przychody ze sprzedaży

341 076

286 790

EBITDA gotówkowa*

269 000

267 700

Wynik operacyjny

131 660

126 088

Wynik brutto

111 613

105 927

Wynik netto

111 342

107 668

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych
Źródło: Kruk S.A.

 

W I półroczu 2016 roku Kruk wypracował 341,1 mln zł przychodów, co było wynikiem o 18,9% lepszym niż przed rokiem. Kolejne pozycje wykazują znacznie mniejsze dynamiki za sprawą szybciej rosnących kosztów. Wynik operacyjny wyniósł 131,7mln zł wobec 126,1 mln zł przed rokiem (+4,4% rok do roku), a zysk netto 111,3 mln zł wobec 107,7 mln zł (+3,4% rdr). Spółka poinformowała, że w II kw. tego roku zysk netto wyniósł 50,4 mln złotych i był obciążony wysokimi kosztami procesów sądowo-komorniczych i podatkami o charakterze jednorazowym. EBITDA gotówkowa wyniosła 269 mln zł i była zaledwie o 0,5% większa niż w I półroczu 2015 roku.

Po stronie kosztowej o 4,3 mln zł zwiększyły się koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, do 86,8 mln zł. Natomiast koszty usług obcych zwiększyły się o 11,3 mln zł, do 32,8 mln zł, a pozostałe koszty operacyjne o 33,7 mln zł, do 85,3 mln zł. Wśród pozostałych kosztów operacyjnych najbardziej zwiększyły się podatki i opłaty, które wyniosły 41,8 mln zł wobec 14,2 mln zł. Łącznie koszty działalności operacyjnej wyniosły 211,1 mln zł i były o 30,5% większe niż przed rokiem.

Spowodowało to, że pomimo większych niż oczekiwano przychodów, zyski okazały się mniejsze niż konsensus publikowany przez PAP. Zysk operacyjny był o 16,9% mniejszy od oczekiwań, a zysk netto o 13,6%.

„Firma z polskim kapitałem, zatrudniająca tylko w kraju niemal dwa tysiące osób, po kilkunastu latach od powstania jest w europejskiej ekstraklasie firm z branży usług finansowych. Nasza prougodowa strategia, polegająca na podpisywaniu dogodnych ugód z klientami i rozkładanie długów na raty, zdobyła ogromną popularność w Europie Centralnej i powoli przekonuje mieszkańców Europy Zachodniej. W pierwszym półroczu poczyniliśmy kolejne kroki, żeby o KRUKu mówiło się dobrze nie tylko w naszym regionie, ale również w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Inwestycje na poziomie niemal miliarda złotych łącznie na sześciu rynkach to najlepszy tego dowód. Jestem przekonany, że kontynuacja tego kierunku rozwoju przyniesie wiele korzyści akcjonariuszom i obligatariuszom KRUKa w przyszłości” – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

W I półroczu 2016 roku Kruk odnotował wartość wpłat od dłużników w wysokości 446 454 tys. zł ( w I półroczu 2015 roku było to 398 726 tys. zł). W II kw. bieżącego roku wyniosły one 229,6 mln zł, czyniąc ten kwartał najlepszym w historii. Spółka poniosła rekordowe nakłady na zakup pakietów wierzytelności w wysokości 727 457 tys. zł (w I półroczu 2015 roku było to 225 402 tys. zł). Wartość ta nie uwzględnia kwoty 194 mln zł na nabycie większościowych udziałów w portfelu o wartości nominalnej 2,6 mld złotych we współpracy z IFC już po zakończeniu półrocza. Łącznie z tą inwestycją nakłady Kruka wyniosły 0,9 mld złotych. W II kw. 2016 roku Kruk sfinalizował dwie duże transakcje – nabycie polskiego portfela PRESCO o wartości nominalnej 2,7 mld zł za 194 mln zł, a także nabycie portfela od MPS o wartości nominalnej 1,5 mld zł za 222 mln zł. KRUK nabył także pierwszy portfel na rynku hiszpańskim i inwestuje już w siedmiu krajach. Jak podaje spółka, już za sprawą samego I półrocza 2016 rok będzie rekordowy pod względem inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka dokonała inwestycji w 7 krajach. Wartość portfela wierzytelności na koniec I półrocza wyniosła niemal 33 mld zł.

 

Źródło: Kruk S.A.

 

Podaż portfeli wierzytelności na rynku polskim wyniosła w I połowie 2016 roku 8,0 mld złotych i była o niemal połowę wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. Wzrost wynikał ze sprzedaży portfela P.R.E.S.C.O. na rynku wtórnym. Nakłady wyniosły ponad 1,1 mld złotych. Największy udział w podaży miały portfele konsumenckie, które stanowiły 6,5 mld zł łącznej wartości nominalnej. Spółka poinformowała, że w II połowie roku oczekuje kontynuacji wysokiej podaży portfeli przez instytucje finansowe.

Kurs akcji Kruka zniżkuje po publikacji wyników jednak w długim terminie pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Po wybiciu oporu powyżej 190 zł cena poszybowała do 249,55 zł. Najbliższym wsparciem dla kursu jest linia trendu wzrostowego, przebiegająca obecnie w okolicach 205 zł, a poniżej wspomniany poziom 190 zł.

 

Kruk – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl