Rekordowy rok Grupy Azoty

Grupa Azoty zakończyła 2015 rok historycznie rekordowymi wynikami finansowymi. Zysk netto wyniósł blisko 692 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego aż o 427 mln zł (265 mln zł w 2014r.). Przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 10 mld zł wobec 9,9 mld zł w roku ubiegłym.

Grupa Azoty zakończyła 2015 rok historycznie rekordowymi wynikami finansowymi. Zysk netto wyniósł blisko 692 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego aż o 427 mln zł (265 mln zł w 2014r.). Przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 10 mld zł wobec 9,9 mld zł w roku ubiegłym. Zysk na akcje wzrósł w ujęciu rok do roku o ponad 160 proc. Rentowność sprzedaży mierzona marżą EBIT/EBITDA, po wyłączeniach zdarzeń jednorazowych zrealizowano na poziomie odpowiednio powyżej 8 proc. i blisko 14 proc.

– Raportowane dziś wyniki 2015 roku to z pewnością dobra wiadomość dla rynku. Jestem przekonany, że dalsza integracja Grupy Azoty i wzrost jej innowacyjności zapewnią firmie dalszy stabilny i bezpieczny rozwój” – powiedział Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych głównym motorem napędowym wyników Grupy Azoty w 2015 roku był Segment Nawozów generujący wzrost przychodów rok do roku o blisko 9 proc. (do poziomu ponad 6 mld zł) i marży operacyjnej EBIT o ponad 15 proc. (do poziomu blisko 840 mln zł). Intensyfikacja produkcji na instalacjach nawozowych (głównie w obszarze amoniaku, mocznika i przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych) pozwoliła realizować widoczne efekty skali o osiągnąć marżę EBITDA na poziomie 16 proc. Wpływ na tak znaczącą poprawę wyników w segmencie miała skutecznie realizowana polityka handlowa oraz relatywnie niskie ceny surowców strategicznych (gaz ziemny, węgiel).

W Segmencie Tworzywa w raportowanym okresie poziom marży EBITDA w dalszym ciągu był ujemny, ale w stosunku do 2014 roku wartość ta wzrosła z -2% do -0,8%. Niestety niekorzystne tendencje głównie w obszarze kaprolaktamu wynikające m.in. ze spadku popytu w Chinach (jako efekt spowolnienia gospodarki) znacząco ograniczyły sprzedaż wolumenów konsumując tym samym nadwyżkę wynikową wypracowaną w segmencie produktów wyżej przetworzonych. Na powyższe wyniki miał wpływ odpis aktualizujący wartość majątku instalacji do produkcji cykloheksanu z benzenu, co skutkowało obniżeniem wyniku segmentu o kwotę blisko 12 mln. Ostatecznie segment zakończył rok z wynikiem EBITDA (-) 10,4 mln przy przychodach na poziomie 1,2 mld zł.

W Segmencie Chemia wynik EBITDA osiągnął poziom 134,7 mln zł w sposób znaczący poprawiając marże (r/r) do poziomu 6 proc. (z 2 proc. w 2014 r.). Widoczny wzrost rentowności sprzedaży to głównie efekt spadku cen gazu ziemnego będącego kluczowym surowcem do produkcji melaminy i mocznika dla celów technicznych, a także korzystnej sytuacji cenowej na rynku siarki dodatkowo wzmocnionej korzystnymi relacjami kursowymi. Odnotowany spadek skonsolidowanego przychodu segmentu o kwotę 203 mln zł do rocznego poziomu 2,3 mld zł to efekt głównie spadków cenowych w segmencie OXO podążających za spadkiem surowców ropopochodnych.

 

Inwestycje Grupy Azoty w 2015 roku

 

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2015 roku wyniosły blisko 907 mln zł i zostały
sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu umów kredytowych, a ponadto pożyczek z
NFOŚiGW i WFOŚiGW. Planowane nakłady inwestycyjne na 0becny 2016 rok wynoszą około
2 mld zł.

Struktura wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w 2015 roku

azkty

  • Inwestycje związane z rozwojem biznesu 487 mln zł,
  • Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 271 mln zł,
  • Inwestycje mandatowe 88 mln zł,
  • Zakupy gotowych dóbr 60 mln zł,

 

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w poszczególnych jednostkach Grupy Azoty:

 

 Grupa Azoty S.A (Jednostka Dominująca)
(m.in. Wytwórnia poliamidów II, Granulacja mechaniczna nawozów II, Magazyn nawozów luzem)
 257mln zł
Grupa Azoty KĘDZIERZYN (Grupa Kapitałowa)
(m. in. Nowa elektrociepłownia – Etap I, Instalacja
OXOVIFLEX, Baza logistyczna dla nawozów ciekłych RSM z dodatkiem modyfikatorów)
263 mln zł
 Grupa Azoty POLICE (GK)
(m. in. Instalacja do produkcji propylenu metodą
odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą, Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII, Modernizacja instalacji amoniaku)
212 mln zł
 Grupa Azoty PUŁAWY (GK)
(m. in. Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i
siarczanu amonu, Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej)
154 mln zł
 Pozostałe
(m. in. Budowa instalacji pastylkowania siarki)
21 mln zł

 

1

 

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy

 

Puławska Spółka osiągnęła za 2015 rok zysk netto na poziomie 448 mln zł (225 mln zł w 2014 roku) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie ponad 3,8 mld zł wobec blisko 3,6 mld zł w roku ubiegłym.

2

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police

 

Policka Spółka osiągnęła za 2015 rok zysk netto na poziomie 122 mln zł wobec 54 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł ( 1,7 mld zł w 2014 roku).

3

 

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

 

W ujęciu skonsolidowanym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za rok 2014 r. zysk netto na poziomie 111 mln zł (78 mln zł po odpisie aktualizacyjnym) wobec 85 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld zł (podobnie jak w roku ubiegłym).

4


Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Kulik
Rzecznik Prasowy Grupy Azoty
+48 785 780 005
rzecznik@grupaazoty.com

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl