Orange posiada około 800 000 inwestorów indywidualnych

Według ostatnich badań liczba inwestorów indywidualnych we Francji maleje i stanowi 7,2 % ludności kraju, biorąc pod uwagę osoby powyżej 15 roku życia (vs 13,8% w 2008 roku).

Rozmowa z Bertrandem Deronchaine, Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich Orange SA

 

Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: Czy inwestorzy indywidualni we Francji są aktywni? Czy ich liczba rośnie czy maleje w ostatnich latach?

 

Bertrand Deronchaine, Orange SA: Liczba inwestorów indywidualnych we Francji maleje. Według ostatnich badań (TNS-Sofres), ich liczba to obecnie 3,7 mln (vs 6 mln w 2008 roku). Stanowią oni 7,2% ludności Francji, biorąc pod uwagę osoby powyżej 15 roku życia (vs 13,8% w 2008 roku).

Są trzy główne powody takiego stanu rzeczy:

  • Rozczarowująca koniunktura rynku francuskiego, pozostałości po kryzysie Lehman Brothers
  • Rosnące francuskie podatki związane z rynkiem kapitałowym
  • Brak wsparcia banków detalicznych (pośrednicy promują swoje produkty finansowe, takie jak ubezpieczenia na życie, a nie zakup akcji spółek notowanych na giełdzie)

Mimo tych niekorzystnych okoliczności profil inwestora się zmienia. W porównaniu do wcześniejszych lat, widzimy napływ nowych akcjonariuszy: ogólnie rzecz biorąc młodszych, bogatszych, bardziej aktywnych i stosujących nowe technologie. Spadek liczby inwestorów zatrzymał się w 2013 roku.

 

Czy mógłby Pan opisać strukturę akcjonariatu Orange SA oraz jakie jest znaczenie inwestorów indywidualnych dla spółki? Ilu indywidualnych akcjonariuszy posiada Orange SA? Czy ta liczba uległa zmianie w ostatnich latach?

 

Głównymi akcjonariuszami Orange są: rząd francuski (25%), pracownicy Orange (5%) oraz inwestorzy indywidualni (około 7%). Orange posiada około 800 000 inwestorów indywidualnych. Po prywatyzacji France Telecom w 1997 roku liczba ta gwałtownie spadła, lecz ustabilizowała się od tego czasu.

 

Dlaczego indywidualni inwestorzy są tak ważni z punktu widzenia Orange SA?

 

Są to akcjonariusze długoterminowi, partnerzy Orange SA. Posiadana przez nich własność jest bardziej stabilna niż u inwestorów instytucjonalnych. Są oni także ambasadorami produktów oraz usług Orange.

 

Jak spółka zachęca inwestorów indywidualnych do trzymania swoich akcji?

 

Wiemy, że trzeba komunikować się często w sposób przejrzysty i wiarygodny. Opracowaliśmy szeroki wachlarz narzędzi do osiągnięcia tego celu.

W systemie francuskim bezpośrednio zarejestrowane papiery (ang. registered shares) są zdeponowane w imieniu akcjonariusza w instytucji finansowej wybranej przez spółkę. W związku z tym akcjonariusze są nam znani, co pozwala firmie zapewnić im wysokiej jakości, spersonalizowane usługi. Nie płacą opłat za prowadzenie rachunków, na których mają swoje udziały (opłaty są w pełni ponoszone przez Orange, tak długo jak akcje są w ich posiadaniu). Akcje zarejestrowane Orange są zdeponowane w BNP Paribas Securities Services.

 

Jakie są podstawowe narzędzia relacji inwestorskich stosowane w Orange SA?

 

Dokumenty: newslettery do akcjonariuszy, raporty roczne, itp. Spotkania informacyjne w głównych miastach Francji. Dedykowana strona internetowa oraz infolinia. Webzine – magazyn publikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej. Różne wydarzenia, takie jak: szkolenia z zakresu inwestowania, konferencje internetowe itd. Idąc dalej, „The Club” (klub akcjonariuszy Orange, ponad 20.000 członków) oferuje wiele korzyści: handlowych i wydarzenia różnego typu, takie jak spotkania w siedzibie spółki, bezpłatne bilety na imprezy sportowe (sponsorowane przez Orange), itp.

I wreszcie, Walne Zgromadzenie – największa impreza, gdzie inwestorzy indywidualni mogą spotkać się i bezpośrednio porozmawiać z Zarządem Orange. Jest ono oczywiście transmitowane na żywo.

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl