Wynik netto CCC za I kwartał rozczarowuje, ale rynek przyjmuje go ze spokojem

CCC opublikowało w dniu dzisiejszym wyniki za I kwartał 2016 r. Spółka wykazała w tym okresie stratę netto wyższą od konsensusu PAP, jednocześnie istotnie poprawiając przychody, a także zwiększając poziom EBITDA.

CCC opublikowało w dniu dzisiejszym wyniki za I kwartał 2016 r. Spółka wykazała w tym okresie stratę netto wyższą od konsensusu PAP, jednocześnie istotnie poprawiając przychody, a także zwiększając poziom EBITDA. Kurs oscyluje obecnie w granicach cen z wczorajszego zamknięcia sesji.

Słabszy I kwartał nie jest zaskoczeniem

Okres I kwartału ze względu na sezonowość tradycyjnie dla branży, w której działa CCC należy do najsłabszych, a zarazem najtrudniejszych. W bieżącym roku dodatkowo wpływ na sytuację Spółki miały dwa niezwykle istotne czynniki. Pierwszy z nich, to czynnik pogodowy. Pamiętać należy, że segment obuwniczy jest szczególnie wrażliwy na warunki atmosferyczne, a te w okresie marca nie sprzyjały Spółce. Tymczasem w tej właśnie branży okres marca i kwietnia, ale również w części maja są kluczowe dla wyniku pierwszego półrocza. Spółka ma w tym okresie szanse na sprzedaż kolekcji przy wysokich marżach. Tymczasem oprócz niesprzyjających w marcu czynników atmosferycznych, na marzec przypadły także tegoroczne Święta Wielkanocne (rok temu przypadały na kwiecień). W konsekwencji opublikowane w kwietniu wyniki sprzedażowe za marzec tego roku mogły już sugerować, że I kwartał br. nie będzie dla Spółki udany. Warto tylko przypomnieć, iż z tego raportu wynikało, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2016 wyniosły około 208 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o zaledwie 2,0%. Z kolei przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za marzec 2016 wyniosły około 177 mln PLN i były z kolei niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,5%. Takie wyniki, wobec wyraźnego przyrostu powierzchni handlowej względem marca 2015 r. musiały odbić się niekorzystnie na wyniku za cały I kwartał.

Wynik za I kw. 2016 vs konsensus PAP

Grupa CCC w I kw. br. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 534,6 mln zł wobec 431,9 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Pamiętać jednak należy, że na tegoroczny wynik wpływ miało przejęcie spółki eobuwie.pl. Konsensus PAP zakładał natomiast osiągnięcie w I kw. br. 530,1 mln zł przychodów (przychody były zatem o 0,8% wyższe od konsensusu). Wyższy od konsensusu PAP (o 14,3%) okazał się także wypracowany wynik EBITDA, który w I kw. 2016 r. zamknął się kwotą 11,4 mln zł. Korzystniej od konsensusu PAP wypadł także wynik EBIT. Spółka wypracowała w I kw. 2016 r. stratę na tym poziomie w wysokości 4,8 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał stratę rzędu 6,8 mln zł. Warto nadmienić, że w I kw. 2015 r. na poziomie EBIT Spółka wykazała 10,4 mln zł zysku. Zdecydowanie gorszy zarówno od konsensusu PAP, jak również od rezultatu osiągniętego w analogicznym okresie 2015 r. okazał się wynik na poziomie netto. Spółka wykazała na tej pozycji 19,5 mln zł straty netto, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku CCC osiągnęło 6,4 mln zł zysku netto.

Rozwój sieci

W I kw. 2016 r. sieć sprzedaży CCC powiększyła się o blisko 20 000 m2. Istotnym wydarzeniem dla rozwoju Spółki była w tym okresie transakcja nabycia 74,99% akcji spółki eobuwie.pl. Spółka nadal aktywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, otwierając 7 salonów w Niemczech, 4 salony w Chorwacji, 3 w Austrii, 2 na Węgrzech i po jednym w Czechach, Rumunii i Słowenii. W Polsce z kolei otwartych zostało łącznie 5 nowych sklepów.

Największą dynamikę wzrostu sprzedaży w I kw. 2016 względem I kw. 2015 r. Spółka odnotowała w Chorwacji, gdzie przychody po wzroście o 97% osiągnęły wartość 9,7 mln zł. Z kolei pod względem wartości największy przyrost, bo o 13,9 mln zł (tj. o blisko 78%) miał miejsce w Niemczech. W Polsce sprzedaż okazała się o 0,5% większa, a jej poziom wyniósł 285,3 mln zł. Z Kanału internetowego Spółka uzyskała w I kw. br. 44,7 mln zł przychodów (rok temu nie osiągała przychodów z tego źródła). Warto dodać, że największy zysk w I kw. 2016 r. wygenerowały segmenty e-commerce oraz rynek polski.

Obecnie niewątpliwie inwestorzy czekają już na wyniki za pierwsze półrocze. Wyniki sprzedażowe CCC za kwiecień br. okazały się niezłe. Warunki pogodowe od początku maja także sprzyjają sprzedaży kolekcji wiosna-lato i jeśli tylko warunki te utrzymają się w kolejnych tygodniach, to maj także może okazać się dla Spółki również udany.

Analiza techniczna

Kurs akcji od trzeciej dekady stycznia, kiedy osiągnął poziom 108 zł, porusza się w silnym trendzie wzrostowym, zyskując od tego czasu już blisko 60%. Obecnie od kilku tygodni możemy obserwować konsolidację kursu w okolicy 170 zł. Negatywnym sygnałem dla notowań będzie spadek poniżej 161 zł. Pozytywnym z kolei przełamanie poziomów 176-181 zł.

 

CCC - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

CCC – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl
Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl