Wyniki Bogdanki zgodne z wcześniejszymi szacunkami

W najnowszym raporcie okresowym LW Bogdanka opublikowała swoje wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł w I półroczu 2016 roku 74,4 mln zł. Większość pozycji jest zbliżona do opublikowanych wcześniej przez spółkę szacunków.

W najnowszym raporcie okresowym LW Bogdanka opublikowała swoje wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł w I półroczu 2016 roku 74,4 mln zł. Większość pozycji jest zbliżona do opublikowanych wcześniej przez spółkę szacunków.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł) I półrocze 2016 roku I półrocze 2015 roku
Przychody ze sprzedaży 848,9 843,6
EBIDA 277,4 291,7
EBIT 96,6 101,3
Zysk brutto 92,1 93,2
Zysk netto jednostki dominującej 74,4 75,3
Źródło: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 

W I półroczu 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 848,9 mln zł i były o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA został wypracowany na poziomie 277,4 mln zł (spadek o 4,9% rdr), zaś zysk operacyjny 96,6 mln zł, czyli o 4,7% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą wyniósł 74,4 mln zł w porównaniu do 75,3 mln rok wcześniej (spadek o 1,2% rdr).

Na początku sierpnia Bogdanka podała wstępne szacunki wyników za I półrocze. Szacowała, że jej skonsolidowany zysk netto w I półroczu wyniósł 75 mln zł, EBIT 96,6 mln zł, zysk EBITDA 277,4 mln zł, a przychody prawie 849 mln zł. Wyniki są więc zbliżone do opublikowanych wcześniej wyliczeń.

W samym II kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 428,4 mln zł (wzrost o 3,2% rdr), EBITDA 104 mln zł (spadek o 29,4% rdr), EBIT 17,7 mln zł (spadek o 66,7% rdr), zaś zysk netto na jednostkę dominującą 20,4 mln zł (spadek o 52,5% rdr). Na obniżenie wynikó wpływ miało między innymi zwiększenie kosztów. W II kw. 2016 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz sprzedaży i administracyjne wzrosły o 16,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 420,7 mln zł.

Pozytywnymi czynnikami wpływającymi na zyski było: obniżenie kosztów pracowniczych dzięki redukcji zatrudnienia zrealizowanej w 2015 r., realizacja polityki optymalizacji kosztów, poziom sprzedaży węgla nieznacznie powyżej poziomu produkcji. Za negatywne czynniki Bogdanka uważa: utrzymywanie się trudnej sytuacji na rynku węgla, niskie ceny i nadpodaż węgla energetycznego. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się cen węgla energetycznego na rynku międzynarodowym.

Źródło: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 

W I półroczu 2016 CAPEX spółki wyniósł 148,9 mln zł, przy czym znaczną jego część (36,8%) stanowiły wydatki na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Dotychczasowe wydatki inwestycyjne stanowią 34,5% planowanych w całym 2016 roku.

„Aktualna sytuacja rynkowa (nadpodaż węgla, ciągła presja cenowa ze strony odbiorców, wyprzedaż zalegającego na hałdach węgla po zaniżonych cenach) wymusza na jednostce dominującej, konieczność podejmowania działań, w celu utrzymania płynności i wyników na adekwatnym do sytuacji rynkowej poziomie. Jednocześnie wprowadzone zmiany w statucie obligują jednostkę dominującą do prowadzenia działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy Enea determinujących interes grupy Enea” – podała spółka w raporcie.

W okresie 6 miesięcy 2016 roku kluczowymi odbiorcami Grupy, dla których udział w sprzedaży przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży ogółem, byli: ENEA Wytwarzanie (48%), ENGIE Energia Polska (23%), PGNiG Termika (9%) i Energa Elektrownie Ostrołęka (6%). W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 4,3 mln ton tj. o 10,1% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Zgromadzone przez Bogdankę zapasy węgla na dzień 30 czerwca wynosiły 134 tys. ton, co jest znacznym spadkiem w stosunku do roku ubiegłego kiedy to poziom zapasów wynosił 376 tys. ton.

Wykres kursu akcji Bogdanki pokazuje, że trend spadkowy trwający od ponad dwóch lat został zakończony. Wskazuje na to przebicie przez kurs dotychczasowej linii trendu i zarysowanie się ostatniego dołka na poziomie wyższym niż poprzedni. Kolejnym potencjalnym sygnałem popytowym może być przebicie oporów na poziomie 65,07 zł. O dalszych spadkach zaś poinformuje zejście ceny poniżej linii wsparcia z okolic poprzedniego dołka na poziomie 34,6 zł oraz linii trendu.

 

LW Bogdanka - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

LW Bogdanka – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl