Wzrost przychodów i spadek zysków w ABC Data

ABC Data w III kw. 2016 roku zanotowała 7% wzrost przychodów do 1 091,3 mln zł. Mimo tego zysk netto był niższy o 42% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej i wyniósł 2,9 mln zł.

ABC Data w III kw. 2016 roku zanotowała 7% wzrost przychodów do 1 091,3 mln zł. Mimo tego zysk netto był niższy o 42% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej i wyniósł 2,9 mln zł. 

 

Poniżej prezentujemy wybrane skonsolidowane dane finansowe ABC Data S.A.

 

 Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2016 roku

III kw. 2015 roku

Przychody ze sprzedaży

1 091 343

1 020 940

Zysk operacyjny

6 308

8 118

Zysk brutto

4 165

6 543

Zysk netto

2 855

4 958

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A.

 

Rosnące przychody grupy ABC Data w III kw. 2016 roku przełożyły się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży, który wzrósł znacząco, bo do 61,8 mln zł z 52,1 mln zł r/r. Marża na tym poziomie wzrosła do 5,7% z 5,1%. Spadek zysku operacyjnego, brutto i netto na tle porównywalnego okresu w 2015 roku był pochodną silnego wzrostu kosztów sprzedaży. Wyniosły one 47,3 mln zł wobec 35,7 mln zł rok wcześniej. Koszty zarządu wzrosły również, bo do poziomu 9,1 mln zł z 8,1 mln zł rok wcześniej. Ostatecznie zysk operacyjny w III kw. 2016 roku wyniósł 6,3 mln zł wobec 8,1 mln zł, a zysk netto 2,9 mln zł wobec niemal 5 mln zł rok wcześniej.

 

Pocieszeniem dla rynku może być fakt, że patrząc na wyniki samego trzeciego kwartału na tle dziewięciu miesięcy 2016 roku, widać wyhamowanie dynamiki spadków zyskowności. Zysk netto w tym dłuższym okresie spadł o 59% i osiągnął wartość 13,1 mln zł wobec 31,8 mln zł po 9 miesiącach 2015 roku. W tych okresach widać też gorszą, bo ujemną dynamikę przychodów, która wyniosła -1,5%. Sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku wyniosła 3 315 mln zł wobec 3 366 mln zł rok wcześniej. Zysk netto na akcję po trzech kwartałach tego roku wyniósł 11 groszy wobec 26 groszy rok wcześniej.

 

W bilansie na koniec września 2016 roku w oczy rzuca się wzrost zapasów do 491,1 mln zł, co jest jedną z najwyższych lub nawet rekordową wartością w historii spółki. To samo dotyczy sumy aktywów obrotowych, która przekroczyła 1 mld zł. Wzrost kapitału obrotowego pokrywany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań handlowych. One również wzrosły do bardzo wysokich poziomów – 713,8 mln zł na koniec września tego roku. Dług netto w ostatnim bilansie wyniósł 96,6 mln zł i praktycznie się nie zmienił względem ostatnich, bilansowych trzech miesięcy. Ciekawostką jest fakt, że w 2014 i 2015 roku spółka generowała wyższe przychody (odpowiednio 5,6 mld zł i 4,8 mld zł), przy niższych poziomach zapasów plus należności vs zobowiązań handlowych na tle obecnych.

 

ABC Data w kolejne kwartały wchodzi wzmocniona, co powinno wesprzeć wyniki finansowe. Po pierwsze 22 sierpnia tego roku podpisała umowę zakupu 81,3% akcji firmy S4E (dystrybutor IT z wartością dodaną). Mimo, że objęcie tego pakietu ma nastąpić do końca marca 2017 roku, to współpraca firm już trwa. S4E w 2015 roku osiągnął 225,5 mln zł przychodów i 3,1 mln zł zysku netto. Po drugie od 22 września 2016 roku ABC Data stała się pierwszym oficjalnym dystrybutorem chińskiego giganta Xiaomi w Unii Europejskiej. Docelowo chce z tą marką osiągnąć 8-9% udziału w polskim rynku smartfonów. Przedstawiciele polskie spółki zapowiedzieli, że rozmawiają z Xiaomi o rozszerzeniu sprzedaży na inne rynki.

 

W dniu dzisiejszym rynek jest przejęty wyceną wyników wyborów prezydenckich w USA. Kurs akcji ABC Data jest na niewielkim, jednoprocentowym minusie o godzinie 12. Na wykresie widać przede wszystkim silny trend spadkowy od połowy maja tego roku. W tym czasie akcje straciły niemal 30% (należy pamiętać o odjęciu dywidendy) i zanotowały lokalne minimum na poziomie 2 zł. Poprawy dla byków można oczekiwać po przełamaniu zaznaczonej linii. Wykazane w wynikach za III kw. br. hamowanie spadku zyskowności może być sprzymierzeńcem popytu.

 

ABC Data - Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

ABC Data – Analiza techniczna | Źródło: Stooq.pl

 

Organizator:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Program realizowany w ramach
Akcjonariat Obywatelski
Partner programu:
KDPW
Instytucje wspierające:

GPW SEG IRIP
Patroni medialni:

Dziennik Gazeta Prawna inwestorzy.tv
Kontakt
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław +48 71 332 95 60 biuro@sii.org.pl